Proeficien

PROEFICIEN

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, împreună cu un partener național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri transnaţionali- Scuola Edile Terni și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, implementează, începând cu data de 2 mai 2014, proiectul ”PROEFICIEN – Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participării la formarea profesională continuă din partea lucrătorilor slab calificați sau necalificați angajați în sectorul construcțiilor/materialelor pentru construcții, prin calificarea sau recalificarea acestora în ocupații relevante pentru sectorul izolației termice a clădirilor.

OBIECTIVELE SPECIFICE

  • Dezvoltarea și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională destinată angajaților din sectorul construcțiilor/ materialelor pentru construcții;
  • Dezvoltarea și inovarea conținutului materialelor de curs, introducând elemente de eficiență energetică în diverse programe aferente sectorul construcțiilor;
  • Dezvoltarea unui parteneriat transnațional pentru realizarea schimbului de bune practici și experiență pe tema instruirii în domeniul creșterii eficienței energetice;
  • Îmbunătățirea accesului la FPC pentru angajații slab calificați sau necalificați din sectorul construcțiilor/ materialelor pentru construcții din perspectiva menținerii locurilor de muncă și creșterii competitivității firmelor, prin corelarea cu cerințele pieței.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din angajați necalificați sau slab calificați.
Un număr de minim 1200 de angajați vor fi consiliați/ orientați profesional, dintre care 700 vor fi selectați pentru participarea la instruire.

 

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participării la formarea profesională continuă din partea lucrătorilor slab calificați sau necalificați angajați în sectorul construcțiilor/materialelor pentru construcții, prin calificarea sau recalificarea acestora în ocupații relevante pentru sectorul izolației termice a clădirilor.

OBIECTIVELE SPECIFICE

  • Dezvoltarea și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională destinată angajaților din sectorul construcțiilor/ materialelor pentru construcții;
  • Dezvoltarea și inovarea conținutului materialelor de curs, introducând elemente de eficiență energetică în diverse programe aferente sectorul construcțiilor;
  • Dezvoltarea unui parteneriat transnațional pentru realizarea schimbului de bune practici și experiență pe tema instruirii în domeniul creșterii eficienței energetice;
  • Îmbunătățirea accesului la FPC pentru angajații slab calificați sau necalificați din sectorul construcțiilor/ materialelor pentru construcții din perspectiva menținerii locurilor de muncă și creșterii competitivității firmelor, prin corelarea cu cerințele pieței.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din angajați necalificați sau slab calificați.
Un număr de minim 1200 de angajați vor fi consiliați/ orientați profesional, dintre care 700 vor fi selectați pentru participarea la instruire.

CURSURILE

Principala activitate a proiectului ”PROEFICIEN – Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” constă în derularea de cursuri de calificare.
Toți participanții înregistrați vor beneficia și de servicii de consiliere și orientare profesională specifică angajaților. Informarea și consilierea vocațională presupune identificarea nevoilor specifice ale grupului țintă și consilierea acestora în vederea dezvoltării abilităților și competențelor. In urma acestei activității, grupul țintă va fi orientat spre activitățile viitoare ale proiectului în funcție de profilul acestora: cursuri de calificare/recalificare.
Cursurile de formare furnizate prin proiectul ”PROEFICIEN – Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” sunt GRATUITE pentru participanți.

Acestea sunt:
NR. CRT. DENUMIRE CURS NIVEL CALIFICARE
1 Cursuri de calificare Lucrător în izolații 2
2 Cursuri de calificare Izolator 3
3 Cursuri de calificare Lucrător finisor pentru construcții 2
4 Cursuri de calificare Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar 3
5 Cursuri de calificare Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri 3
6 Cursuri de calificare Montator sisteme de tâmplărie termoizolantă 3

În urma absolvirii cursurilor, se vor obține certificate de calificare, eliberate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Cursurile vor fi livrate la nivel regional, garantându-se o acoperire cât mai mare a teritoriului prin asigurarea transportului participanților la locaţia de desfăşurare a cursurilor.
Pentru participarea la cursurile de formare profesională vă rugam să vizitați site-ul www.proeficien.ro. Calendarul cursurilor poate fi consultat accesând secțiunea “Cursuri” a site-ului www.proeficien.ro , unde invităm persoanele interesate să se înscrie.