Pregătește-te pentru un viitor mai bun

Pregătește-te pentru un viitor mai bun

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Asociația Centrul Pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională și SIVECO România S.A., implementează, începând cu data de 2 mai 2014, proiectul ”Pregătește-te pentru un viitor mai bun!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului constă în integrarea pe piața forței de muncă și în viața activă, la nivelul regiunilor avute în vedere în cadrul proiectului, a persoanelor angajate pe piața muncii din domeniul construcții și materiale pentru construcții aflate în perioada de creștere a nivelului de calificare, prin implementarea unui plan integrat de măsuri, având drept suport facilitarea accesului la informație în urma utilizării tehnologiilor informației moderne.

OBIECTIVELE SPECIFICE

  • Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională prin cursuri de calificare de nivel 2 și 3 pentru grupul-țintă al proiectului, pe perioada derulării acestuia;
  • Promovarea măsurilor active de ocupare prin activități de consiliere și orientare profesională a angajaților aparținând grupului țintă și prin activități de informare și publicitate;
  • Facilitarea accesului la informație în urma utilizării tehnologiilor informației moderne prin dezvoltarea portalului proiectului și digitizarea conținutului suporturilor de curs;
 

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din angajați, în special persoane necalificate, cu un nivel redus de calificare sau calificări nerelevante pentru locul de muncă actual. Finalizarea cu succes a implementării proiectului va contribui la calificarea unui numar de 728 persoane aparținând grupului țintă și pregătirea acestora pentru condițiile cerute pe piața forței de muncă prin oferirea de servicii integrate (consiliere vocațională, mediere, formare). Un avantaj semnificativ al acestui proiect îl reprezintă utilizarea instrumentelor inovatoare în vederea facilitării accesului la educație.

CURSURI

Principala activitate a proiectului ”Pregătește-te pentru un viitor mai bun!” constă în derularea de cursuri de calificare.
De asemenea, toți participanții înregistrati vor beneficia și de servicii de consiliere și orientare profesională specifică angajaților. Informarea și consilierea vocațională presupune identificarea nevoilor specifice ale grupului țintă și consilierea acestora în vederea dezvoltării abilităților și competențelor. In urma acestei activității, grupul țintă va fi orientat spre activitățile viitoare ale proiectului în funcție de profilul acestora: cursuri de calificare/recalificare.

Cursurile de formare furnizate prin proiectul ”Pregătește-te pentru un viitor mai bun!” sunt GRATUITE pentru participanți și sunt după cum urmează:

  1. Cursuri de calificare Zidar, pietrar, tencuitor- nivel 2;
  2. Cursuri de calificare Montator pereti si plafoane din gips-carton-nivel 2;
  3. Cursuri de calificare Tehnician devize si masuratori-nivel 3;
  4. Cursuri de calificare Tehnician construcții-nivel 3.

În urma absolvirii cursurilor, se vor obține certificate de calificare nivel II sau III, emise de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Pentru participarea la cursurile de formare profesională vă rugam să vizitați site-ul www.viitormaibun.ro. Calendarul cursurilor poate fi consultat accesând secțiunea “Cursuri” a site-ului www.viitormaibun.ro, unde invităm persoanele interesate să se înscrie.