Pine


 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România implementează, în calitate de partener, proiectul PinE.

 

Proiectul PinE (finanțat prin programul IEE Intelligent Energy Europe şi implementat în 7 ţări din UE-Austria, Bulgaria, Cipru, Italia, Romania, Slovacia si Spania) are scopul de a crește eficiența energetică în sectorul IMM-urilor industriale prin intermediul unor programe de audit și prin furnizarea ulterioară de consultanță tehnică profesională pentru punerea în aplicare a măsurilor personalizate.

Rezultatele finale așteptate cuprind:

  • asimilarea măsurilor eficiente de reducere a costurilor pentru îmbunătățirea performanței energetice a IMM-urilor;
  • creșterea investițiilor în echipamente și utilaje cu înalt randament energetic;
  • îmbunătățirea managementului energetic pentru a exploata potențialul de economisire.

Serviciul de audit energetic furnizat prin proiectul PINE este gratuit și constă în două etape:
1) cercetarea (colectarea de date)
2) auditul (analiza și interpretarea datelor, propunerea soluțiilor de economisire a energiei).

► Cercetarea
40 de întreprinderi din fiecare țară parteneră au fost selectate într-o fază preliminară de audit; pentru fiecare IMM s-a identificat rata de consum energetic, stabilindu-se astfel zonele cu cel mai însemnat consum de energie și punctele pentru care auditul trebuie făcut în profunzime.
Acest audit preliminar a avut scopul de a identifica potențialul de demarare a acțiunii și disponibilitatea de a implementa sistemul de către fiecare IMM.
La sfârșitul acestei etape, IMM–urile cu un potențial ridicat de economisire a energiei și cu o disponibilitate evidentă de a implementa sistemul, au fost selectate pentru a participa la următoarea etapă, cea de audit energetic în profunzime.

► Auditul
Dintre cele 40 de IMM–uri participante în etapa de cercetare, 20 de întreprinderi din fiecare țară beneficiază in prezent, în etapa II–a, de un audit energetic elaborat, care va include o analiză detaliată a domeniului tehnologic, identificarea soluțiilor tehnice disponibile pe piață, sfaturi legate de instrumentele financiare aplicabile. Informații suplimentare pe site-ul www.pineaudit.eu