Consimat

Consimat

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Academia De Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD URBAN-INCERC, implementează, începând cu data de 2 mai 2014, proiectul ”Proiectul Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT”, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta aptitudinile de muncă ale studenților din învățământul tehnic și economic prin participarea la activități inovatoare ce facilitează trecerea de la școală la viața activă, prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, cu scopul creșterii gradului de inserție pe piața muncii și a ocupabilității acestora.

OBIECTIVELE SPECIFICE

  • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 300 de studenți prin intermediul activității acestora în cadrul întreprinderilor simulate.
  • Creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a studenților de la ciclul licență și master de la cele două universități partenere aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă prin intermediul activității în întreprinderile simulate.
  • Creșterea competenței profesionale și a capacității de integrare în firmele de profil a studenților prin posibilitatea de a aplica în practică, în cadrul întreprinderilor simulate, cunoștințele teoretice dobândite pe parcursul anilor de studii de la ciclul licență sau master.
  • Dezvoltarea parteneriatului universități- institut de cercetări- asociație de producători de materiale de construcții ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională.
 

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din 300 de studenți din învățământul economic (de la universitatea partener P1- Academia de Studii Economice Europene) și din învățământul tehnic (de la universitatea partener P2- Universitatea Tehnică de Construcții București).
Grupul țintă selectat își va desfășura activitatea într-un număr de până la 20 de întreprinderi simulate. Intreprinderile simulate vor fi organizate pe specificul firmelor de construcții și de producția materialelor pentru construcții, urmârindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din învățământul tehnic și economic. In cadrul proiectului va fi stimulată interacțiunea dintre studenți în procesul adoptării deciziilor la nivel de firmă. Astfel, va fi simulat în special procesul de management la nivel de firmă de construcții sau de materiale pentru construcții, cu accent pe adoptarea deciziilor de grup multicriteriale.

Mai multe informații pe www.consimat.org.ro.